En riktig kakelugnsmakare
Tuomo Kaikkonen i Mellansel utanför Örnsköldsvik är kakelugnsmakare och specialist på gamla kakelugnar och bakugnar.
Han för en gammal familjetradition vidare och ett yrke som det bara finns ett par hundra kvar av i Sverige idag. Hans far var kakelugnsmakare hela sitt liv, byggde kakelugnar och murade spisar och skorstenar. Tuomo har hela tiden arbetat ensam och hans distrikt är från Umeå till Sundsvall och någon gång till och med Stockholm. Nu står Tuomos son Sauli som snart är färdig kakelugnsmakare på tur att ta över företaget. Han går i lära hos Tuomi och tar över firman om två år. Att laga gamla kakelugnar är inte det lättaste.

- Ofta måste man plocka ner den helt och hållet och sedan bygga upp den igen. Det är det inte alla som kan, säger Tuomo.
Kunderna består av både privatpersoner och företag med kakelugnar eller bakugnar. Tuomo bygger kakelugnar av alla de slag, de största han byggt har varit upp emot tre meter höga. Han tycker det känns bra att föra traditionen vidare och tycker om sitt yrke som ger honom stor frihet.
- Det är viktigt att föra yrkestraditioner vidare, duktiga kakelugnsmakare behövs, säger Tuomo.

Kakelugnsmakare

Bransch:
Kaminer, Värme

Telefon: 0661-401 83
Fax: 0661-401 83

Adress:
Kakelugnsmakare
Skogsvägen 12
89042 Mellansel

| 13 SENASTE FÖRETAGEN